NSA CNS

Een jaar geleden zijn wij met dienstverlening gestart in samenwerking met de CNS. Om deze samenwerking verder uit te bouwen zijn wij om tafel gegaan om een uitgebreider aanbod in activiteiten te kunnen aanbieden voor alle kinderen van de school.
Wij gaan starten met een pilot NaSchoolseActiviteiten (NSA) die samen met de activiteiten van het cultuurhuis zorgen voor een uitdagend aanbod voor de kinderen die de CNS bezoeken. Deze pilot is om te kijken of er voldoende animo is voor de activiteiten en of wij met de opbrengsten van de activiteiten voldoende hebben om de externe docenten te betalen.
In april willen we op de woensdag een aantal leuke activiteiten aanbieden voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In elk blok zal een thema centraal staan. De ene keer techniek de andere keer beeldende vormgeving of sport. In het eerste blok zal sport centraal staan. In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over het programma en de wijze van inschrijven.
Hoe gaat het in zijn werk?
De NSA is toegankelijk voor alle kinderen die naar de CNS gaan. Zij vinden plaats in ruimten van de scholen of de BSO en worden begeleid door deskundige docenten. We bieden de activiteiten aan in blokken van drie weken, die regelmatig worden afgesloten met een voorstelling, presentatie of open les waar ouders van harte welkom zijn. Deelname is alleen mogelijk aan een gehele cursus, er zijn geen losse lessen mogelijk.

Enig resultaat

Enig resultaat