Algemene voorwaarden NSA

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvang van het kind tussen einde schooltijd en start naschoolse activiteit, behalve wanneer het kind op de cursusdag BSO Kind & Co bezoekt.
Kind & Co en de aanbieder kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van schade aan kleding.
Ouders van deelnemende kinderen dienen een WA-gezinsverzekering te hebben.
Restitutie van lesgeld (mits van toepassing) is niet mogelijk, tenzij de les/cursus niet doorgaat.
Afwezigheid dient door ouders gemeld te worden bij de coördinator van de NSA.

In verband met de wetgeving inzake privacy attenderen wij u erop dat de persoonsgegevens uit deze aanmelding uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van de inschrijving bij de activiteitenprogramma’s.